• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر کامیاب صمیمی

دکتر کامیاب صمیمی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 5 نفر)

نشانی مطب: شیراز خیابان قصر دشت - خیابان رحمت آباد - روبروی بیمارستان فرهمندفر - ساختمان بزرگمهر - طبقه اول

تلفن: 071- 36276212-36278016

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247