• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر حبیب الله علیشیری

دکتر حبیب الله علیشیری

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، ساختمان صدف

تلفن: 32337338 ، 09171172020

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247