• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر بهرام کریم آقایی

دکتر بهرام کریم آقایی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: شیراز، خیابان ارم، میدان دانشجو، جنب داروخانه امین علی، ساختمان ارم، طبقه دوم

تلفن: 07132297927-32294236

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی