• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر غلامعلی کاردان

دکتر غلامعلی کاردان

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: شیراز–خیابان لطفعلی خان زند

تلفن: 32221721

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح