• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر شهلا وفاجو

دکتر شهلا وفاجو

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 5 نفر)

نشانی مطب: شیراز، خیابان اردیبهشت، روبروی آزمایشگاه دکتر دانشبد، کوچه 1، ساختمان کاظمی، طبقه پنجم

تلفن: 07132360587

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح