• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر   بهزاد موذنی

دکتر بهزاد موذنی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: شیراز، خیابان هفت تیر (20متری سینما سعدی)، خیابان اردیبهشت غربی، کوچه 5، ساختمان آریا، طبقه اول

تلفن: 32343521

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247