• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فرهاد وفایی

دکتر فرهاد وفایی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: بجنورد-خیابان طالقانی غربی-کوچه گرمه ای-ساختمان سپهر

تلفن: 32225145

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247