• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فریبا طباطبایی

دکتر فریبا طباطبایی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 7 نفر)

نشانی مطب: بجنورد خیابان شریعتی جنوبی، کوچه دکتر حکمتی

تلفن: 32224282

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح