• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر آرش رجبی

دکتر آرش رجبی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 6 نفر)

نشانی مطب: تربت حیدریه، فردوسی شمالی 33 ، مجتمع ذکریا

تلفن: 05152241456

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح