• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر پیام نیکویان

دکتر پیام نیکویان

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 5 نفر)

نشانی مطب: بجنورد، خیابان شریعتی جنوبی کوچه دکتر حکمتی

تلفن: 32241798

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح