• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حسن نیشابوری

دکتر حسن نیشابوری

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: شیروان، خیابان امام رضا ع روبروی مرکز بهداشت

تلفن: 05836223597

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی