• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مریم طباطباییان

دکتر مریم طباطباییان

تخصص: بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: اصفهان .میدان ازادی.مجتمع ازادی.بلوک B.طبقه سوم

تلفن: 03136613063

بیمارستان ها:

معرفی پزشک :

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247