• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مریم طباطباییان

دکتر مریم طباطباییان

تخصص: بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 6 نفر)

نشانی مطب: اصفهان .میدان ازادی.مجتمع ازادی.بلوک B.طبقه سوم

تلفن: 03136613063

بیمارستان ها:

معرفی پزشک :

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان