• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر رسول فاتحی فرد

دکتر رسول فاتحی فرد

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خیابان طیب مجتمع آرین طبقه دوم

تلفن: 03132204942

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح