• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر زهرا چنگیزی محمدی

دکتر زهرا چنگیزی محمدی

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ توحید

تلفن: 36290971

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی