• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سعادت باطنی

دکتر سعادت باطنی

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی ،ابتدای خ پارس، مجتمع مریم

تلفن: 32347729

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی