• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید امیرحسین هاشمی فشارکی

دکتر سید امیرحسین هاشمی فشارکی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، دروازه شیراز،مجتمع سپهر،طبقه 4، واحد16

تلفن: 36699996

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی