• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید حسن مدرسی

دکتر سید حسن مدرسی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، چهارباغ بالا بن بست دادستان ساختمان پارس

تلفن: 36628822

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی