• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حیدر علی رادی

دکتر حیدر علی رادی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شیخ بهائی ،جنب بیمارستان مهرگان اصفهان

تلفن: 32361255

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح