• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر رحیم فشارکی

دکتر رحیم فشارکی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ آمادگاه ساخنمان اطبا

تلفن: 32215444

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح