• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر زهرا طباطبائیان

دکتر زهرا طباطبائیان

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، اول خ عباس آباد مجتمع پزشکی ملک طبقه چهارم

تلفن: 03132331188

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح