• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر زهرا کیانی

دکتر زهرا کیانی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی جنب بیمارستان سینا بن بست پزشکان

تلفن: 03132203917

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247