• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر زهره ظاهرنیاشهربابکی

دکتر زهره ظاهرنیاشهربابکی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، آمادگاه بن بست بوعلی طبقه دوم رادیولوژی پرتو

تلفن: 03132231772

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح