• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر بیژن جهاندیده

دکتر بیژن جهاندیده

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: سیرجان، خیابان شریعتی ،ساختمان هادی

تلفن: 03442227799

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی