• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر احمد مهدی پور

دکتر احمد مهدی پور

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: کرمان، چهارراه طهماسب آباد ساختمان ذکریا

تلفن: 03432459118

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی