• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر اصغر پریوش روشندل

دکتر اصغر پریوش روشندل

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: کرمان، خیابان استقلال، کوچه شماره2،ساختمان پزشکان استقلال

تلفن: 03432451632

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی