• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حمید زینلی نژاد

دکتر حمید زینلی نژاد

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 6 نفر)

نشانی مطب: کرمان، میدان باغ ملی ،ساختمان پزشکان دی

تلفن: 03432264469

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح