• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر هوشنگ علایی

دکتر هوشنگ علایی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: کرمان، خیابان سعدی جنب پارک نشاط ساختمان پزشکان پارک کلینیک

تلفن: 03432227709

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247