• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علی اکبر نخعی

دکتر علی اکبر نخعی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: کرمان، خیابان عباس صباحی ساختمان صبا

تلفن: 03432223242

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح