• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علی مقدمی

دکتر علی مقدمی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: کرمان، بلوارجهاد ساختمان مادر

تلفن: 03432460716

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح