• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محبوبه حاج جعفر

دکتر محبوبه حاج جعفر

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: کرمان، چهارراه طهماسب آباد،ساختمان پزشکان متخصص

تلفن: 03432474201

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح