• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علی اکبر وثوقی

دکتر علی اکبر وثوقی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، اول بزرگمهر،ساختمان152

تلفن: 03132673399

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی