• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علی اکبر اسدیان قهفرخی

دکتر علی اکبر اسدیان قهفرخی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ آمادگاه ،جنب داروخانه سپاهان

تلفن: 03132201216

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی