• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علی بلوریان اصفهانی

دکتر علی بلوریان اصفهانی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ حافظ ،چهارراه کرمانی

تلفن: 03132224682

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی