• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر عبدالعلی رازقیان جهرمی

دکتر عبدالعلی رازقیان جهرمی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خانه اصفهان خیابان گلخانه روبروی مسجدالمحمود ساختمان پزشکان

تلفن: 03134412994

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح