• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر عبداله متقی

دکتر عبداله متقی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، آمادگاه ،جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان

تلفن: 03132214616

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح