• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علی اکبر عطایی کچویی

دکتر علی اکبر عطایی کچویی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، آمادگاه کوچه سپاهان ساختمان سپاهان طبقه 2 واحد 9

تلفن: 03132210029

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراحی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247