• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فرهاد ضرغام

دکتر فرهاد ضرغام

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ فردوسی مجتمع پزشکان

تلفن: 03132222728

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح