• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فاطمه رحمتی احمدآبادی

دکتر فاطمه رحمتی احمدآبادی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، آمادگاه ساختمان آژند

تلفن: 03132240967

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح