• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمد مهدی نعمت الهی

دکتر محمد مهدی نعمت الهی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی، روبروی بیمارستان سینا، مجتمع فارابی، طبقه دوم

تلفن: 03132363691

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح