• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مریم طباطباییان

دکتر مریم طباطباییان

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع آزادی، بلوک ب، طبقه دوم

تلفن: 03136613063

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح