• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمدعلی رجبی دهنوی

دکتر محمدعلی رجبی دهنوی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، آمادگاه – ساختمان گلدیس – ورودی سوم – طبقه سوم – واحد 331

تلفن: 03132243150

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247