• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمدهاشم کرمی

دکتر محمدهاشم کرمی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی ساختمان میخک

تلفن: 03132202848

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح