• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مهران رقاع

دکتر مهران رقاع

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی روبروی اورژانس عیسی ابن مریم مجتمع مریم

تلفن: 03132369814

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی