• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر منوچهر مقدادی

دکتر منوچهر مقدادی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، چهارراه شکرشکن مقابل بانک ملت

تلفن: 03132257220

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی