• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر هایده عدیلی پور

دکتر هایده عدیلی پور

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، فردوسی،ساختمان حکیم

تلفن: 03132207096

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی