• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر هوشنگ سلیمانی

دکتر هوشنگ سلیمانی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، چهارباغ بالا ساختمان اوسان

تلفن: 03136674700

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح