• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ناصر باقریه

دکتر ناصر باقریه

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خوراسگان ،خ ابوذر،جنب داروخانه امینی روبروی مسجد گلزارز

تلفن: 03135243583

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247