• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید مجتبی سیدین

دکتر سید مجتبی سیدین

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 10 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی چهار راه عباس آباد ساختمان ملک

تلفن: 03132335159

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح