• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید محمد سلامتیان

دکتر سید محمد سلامتیان

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، آمادگاه ،کوی شهریار

تلفن: 03132224307

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح