• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید مهدی شیرازی

دکتر سید مهدی شیرازی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ میر،بیمارستان سپاهان

تلفن: 03136613082

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح